Nordea Funds, Sverige

Institutionella Aktiefonden Världen utd

Kurs 195,54 per 05-03

Om fonden


Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fondens förvaltare undviker vidare att placera i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller distribution av varor och tjänster, och/eller service till dessa bolag, inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi, kolbrytning och fossilt bränsle. Därtill undviker fondens förvaltare att placera i bolag som finns på Carbon Underground 200TM-listan.

Avkastning

Utveckling 100 kr

 • Institutionella Aktiefonden Världen utd
 • Jämförelseindex
 • Från
 • Till
Datum: 2021-03-04
 • Ackumulerad avkastning (%)

 • i år

 • 1 mån.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Ackumulerad avkastning (%) Fond
 • i år 4,92%
 • 1 mån. -0,92%
 • 1 år 10,35%
 • 3 år 41,85%
 • 10 år 180,85%
 • Ackumulerad avkastning (%) Jämförelseindex
 • i år 3,24%
 • 1 mån. -2,23%
 • 1 år 8,97%
 • 3 år 40,07%
 • 10 år 226,70%
 • Avkastning i årstakt (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Avkastning i årstakt (%) Fond
 • 1 år 10,35%
 • 2 år 11,06%
 • 3 år 12,36%
 • 5 år 12,49%
 • 10 år 10,88%
 • Avkastning i årstakt (%) Jämförelseindex
 • 1 år 8,97%
 • 2 år 10,50%
 • 3 år 11,89%
 • 5 år 12,99%
 • 10 år 12,57%
 • Riskmått

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Riskmått Sharpekvot
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Totalrisk (Standardavvikelse)
 • 1 år 18,53
 • 3 år 16,51
 • 5 år 14,18
 • 7 år 15,04
 • 10 år 14,18
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Aktiv risk (Tracking error)
 • 1 år 4,44
 • 3 år 3,62
 • 5 år 3,04
 • 7 år 3,37
 • 10 år 4,00
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvot
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning under perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2020
 • -14,26%
 • 10,39%
 • 5,34%
 • 1,31%
 • 1,01%
 • 2019
 • 17,53%
 • 4,63%
 • 6,75%
 • 4,47%
 • 37,14%
 • 2018
 • 0,07%
 • 9,30%
 • 3,27%
 • -13,60%
 • -2,40%
 • 2017
 • 4,04%
 • -2,80%
 • 1,57%
 • 5,60%
 • 8,47%
 • 2016
 • -6,55%
 • 2,89%
 • 7,06%
 • 8,45%
 • 11,65%
 • 2015
 • 15,23%
 • -3,68%
 • -10,49%
 • 6,78%
 • 6,09%
 • 2014
 • 1,02%
 • 7,66%
 • 4,71%
 • 9,40%
 • 24,59%
 • 2013
 • 4,57%
 • 3,06%
 • 2,64%
 • 8,37%
 • 19,86%
 • 2012
 • 8,96%
 • -3,96%
 • 1,92%
 • 2,93%
 • 9,78%
 • 2011
 • -1,89%
 • 0,43%
 • -11,31%
 • 7,01%
 • -6,49%

Exportera kurser till Excel

Innehav

Baserat på innehaven den 2021-01-29

Aktier (Region)

  Aktier (Land)

   Aktier (Sektor)

    • De tio största innehaven 2021-01-29

    • Land

    • Sektor

    • % av portfölj

    • Apple
    • USA
    • IT
    • 4,76
    • Microsoft
    • USA
    • IT
    • 3,80
    • Amazon.com
    • USA
    • Sällanköpsvaror och tjänster
    • 3,18
    • Alphabet
    • USA
    • Kommunikationstjänster
    • 2,60
    • Home Depot
    • USA
    • Sällanköpsvaror och tjänster
    • 1,46
    • Facebook
    • USA
    • Kommunikationstjänster
    • 1,34
    • Adobe
    • USA
    • IT
    • 1,29
    • NVIDIA
    • USA
    • IT
    • 1,19
    • Johnson & Johnson
    • USA
    • Hälsovård
    • 1,11
    • American Water Works
    • USA
    • El, vatten och gas
    • 1,07

    Hållbarhet

    Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen

    Förvaltaren för denna fond tar hänsyn till hållbarhetsanalys inom följande områden:
    ✓ Miljöaspekter
    ✓ Sociala aspekter
    ✓ Bolagsstyrning

    Fonden omfattas av:
    Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
    Se fondens Hållbarhetsprofil hos Swesif

    Fonden väljer bort

    Investeringar undviks i bolag där mer än 5 % (avvikande gräns inom parentes) av bolagets omsättning är från varor och tjänster inom kategorierna
    × Klusterbomber, personminor (0 %)
    × Kemiska och biologiska vapen (0 %)
    × Kärnvapen (0 %)
    × Utvinning av kol
    × Alkohol
    × Tobak
    × Kommersiell spelverksamhet
    × Pornografi
    × Fossila bränslen
    × Vapen och krigsmaterial
    × Kontroversiella vapen (0 %)
    × Carbon Underground 200-listan (0%)
    Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

    Fondbolaget påverkar

    Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.
    ✓ Bolagspåverkan i egen regi
    ✓ Bolagspåvkerkan i samarbete med andra investerare
    ✓ Röstar på bolagsstämmor
    ✓ Deltar i valberedningar

    • Fond
    • 47,6
    Ton CO2/
    mio. USD
    • Index
    • 83,9

    Koldioxidavtryck

    Måttet avspeglar de koldioxidutsläpp*, eller motsvarande i andra växthusgaser, i relation till de intäkter som motsvarar fondens investeringar**.
    I den mörkblå cirkeln presenteras koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex**.
    Läs mer om hur vi beräknar fondens koldioxidavtryck.
    *MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix.. Materialet återges med tillåtelse **Måttet uppdateras månadsvis.

    Priser

    • Avgifter

    • Årlig avgift, %
    • 0,50
    • Förvaltningsavgift, % (ingår i Årlig avgift)
    • 0,50
    • Resultatbaserad avgift
    • Nej
    • Normanbelopp (uppskattad kostnad för långsiktigt månadssparande), kr
    • 4519

    Informationsmaterial

    • Dokument

    • Faktablad
    • Fondbestämmelser/Fondstadgar
    • Informationsbroschyr/Prospekt
    • Helårsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Produktblad

    Information om priser

    Årlig avgift - är den totala årliga avgiften som tagits ur fonden föregående år, exklusive transaktionskostnader och vissa övriga kostnader, och redovisas för kalenderåret i fondens faktablad.
    Förvaltningsavgift – ingår i årlig avgift och är den avgift fondbolaget tar ut för att täcka kostnaderna för fondens förvaltning. Denna avgift är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år.

    Se fondens informationsbroschyr/prospekt för utförlig information kring fondens avgifter. För mer information kring avgifter och förklaring av övriga avgiftsbegrepp se nordea.se
    Såväl förvaltningsavgiften som övriga kostnader är avdragna från den kurs eller värdeutveckling som redovisas av banken och i media.

    Fondfakta

    • Fondnamn
    • Institutionella Aktiefonden Världen utd
    • Morningstar 2021-01-31
    • 4
    • Basvaluta
    • SEK
    • Fondförmögenhet (Basvaluta)
    • 1 090 milj.
    • Startdatum
    • 1998-05-11
    • ISIN
    • SE0000524449
    • Jämförelseindex
    • MSCI World Low Carbon Target Index Net Return
    • Kategori
    • Aktiefonder
    • Ansvarig förvaltare
    • Ruben Knudsen
    • Förvaltande fondbolag
    • Nordea Funds Ab
    • Utdelande
    • Ja
    • Minsta insättning, kr
    • 5 000 000

    Risk

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lägre riskHögre risk
    Lägre möjlig avkastningHögre möjlig avkastning

    Att spara i en fond innebär en risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Basfakta för investerare.

    Disclaimer

    Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordea-kontor innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Informationen på den här hemsidan har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om du använder informationen.