Nordea Funds, Sverige

Alfa

Kurs 1381,15 per 25-01

Om fonden

En aktiefond som huvudsakligen placerar på den svenska aktiemarknaden i ett koncentrerat urval aktier. Fonden kan också placera upp till 25 procent av fondförmögenheten på de övriga nordiska aktiemarknaderna. Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade oberoende av bransch eller sektor. Placeringarna är långsiktiga.
Fonden har innehav i ca 30 företag. Antalet kan variera.

Avkastning

Utveckling 100 kr

 • Alfa
 • Jämförelseindex
 • Från
 • Till
Datum: 2021-01-22
 • Ackumulerad avkastning (%)

 • i år

 • 1 mån.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Ackumulerad avkastning (%) Fond
 • i år 6,13%
 • 1 mån. 7,21%
 • 1 år 7,12%
 • 3 år 22,70%
 • 10 år 129,88%
 • Ackumulerad avkastning (%) Jämförelseindex
 • i år 5,79%
 • 1 mån. 7,15%
 • 1 år 13,56%
 • 3 år 38,09%
 • 10 år 181,89%
 • Avkastning i årstakt (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Avkastning i årstakt (%) Fond
 • 1 år 7,12%
 • 2 år 14,21%
 • 3 år 7,06%
 • 5 år 12,25%
 • 10 år 8,68%
 • Avkastning i årstakt (%) Jämförelseindex
 • 1 år 13,56%
 • 2 år 19,47%
 • 3 år 11,36%
 • 5 år 13,11%
 • 10 år 10,92%
 • Riskmått

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Riskmått Sharpekvot
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Totalrisk (Standardavvikelse)
 • 1 år 36,03
 • 3 år 24,13
 • 5 år 19,20
 • 7 år 18,52
 • 10 år 18,47
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Aktiv risk (Tracking error)
 • 1 år 7,61
 • 3 år 5,38
 • 5 år 4,79
 • 7 år 4,87
 • 10 år 4,41
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvot
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning under perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2020
 • -24,43%
 • 15,09%
 • 15,08%
 • 3,18%
 • 3,27%
 • 2019
 • 14,48%
 • 5,21%
 • 0,27%
 • 6,20%
 • 28,27%
 • 2018
 • 0,37%
 • 5,40%
 • 3,99%
 • -17,80%
 • -9,57%
 • 2017
 • 8,03%
 • 4,63%
 • 2,52%
 • -0,53%
 • 15,27%
 • 2016
 • -4,23%
 • 0,74%
 • 8,45%
 • 6,66%
 • 11,61%
 • 2015
 • 14,31%
 • -1,71%
 • -11,17%
 • 5,83%
 • 5,62%
 • 2014
 • 4,09%
 • 4,68%
 • -4,04%
 • 5,12%
 • 9,92%
 • 2013
 • 8,19%
 • -0,67%
 • 10,44%
 • 4,24%
 • 23,73%
 • 2012
 • 10,42%
 • -5,58%
 • 5,33%
 • 3,50%
 • 13,65%
 • 2011
 • -1,30%
 • 0,56%
 • -20,11%
 • 8,15%
 • -14,25%

Exportera kurser till Excel

Innehav

Baserat på innehaven den 2020-11-30

Aktier (Land)

  Aktier (Sektor)

   • De tio största innehaven 2020-11-30

   • Land

   • Sektor

   • % av portfölj

   • Hennes & Mauritz B
   • Sverige
   • Sällanköpsvaror och tjänster
   • 9,45
   • Volvo B
   • Sverige
   • Industrivaror och tjänster
   • 8,87
   • Essity B
   • Sverige
   • Dagligvaror
   • 6,42
   • Swedbank A
   • Sverige
   • Finans
   • 5,89
   • ABB Ltd
   • Schweiz
   • Industrivaror och tjänster
   • 5,43
   • Sandvik
   • Sverige
   • Industrivaror och tjänster
   • 4,82
   • Autoliv SDB
   • USA
   • Sällanköpsvaror och tjänster
   • 4,81
   • Kinnevik B
   • Sverige
   • Finans
   • 4,63
   • Nordea Bank
   • Sverige
   • Finans
   • 4,54
   • Swedish Match
   • Sverige
   • Dagligvaror
   • 4,25

   Hållbarhet

   Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen

   Förvaltaren för denna fond tar hänsyn till hållbarhetsanalys inom följande områden:
   ✓ Miljöaspekter
   ✓ Sociala aspekter
   ✓ Bolagsstyrning

   Fonden omfattas av:
   Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
   Se fondens Hållbarhetsprofil hos Swesif

   Fonden väljer bort

   Investeringar undviks i bolag där mer än (x) % av bolagets omsättning är från varor och tjänster inom kategorierna
   × Klusterbomber, personminor (0 %)
   × Kemiska och biologiska vapen (0 %)
   × Kärnvapen (0 %)
   × Utvinning av termiskt kol (10 %), utvinning av metallurgiskt kol (30 %), utvinning av olja från oljesand (10 %)
   Fonden undviker även att investera i bolag som inte följer internationella normer och som inte kan eller vill förändra sitt beteende.

   Fondbolaget påverkar

   Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.
   ✓ Bolagspåverkan i egen regi
   ✓ Bolagspåvkerkan i samarbete med andra investerare
   ✓ Röstar på bolagsstämmor
   ✓ Deltar i valberedningar

   • Fond
   • 36,3
   Ton CO2/
   mio. USD
   • Index
   • 40,2

   Koldioxidavtryck

   Måttet avspeglar de koldioxidutsläpp*, eller motsvarande i andra växthusgaser, i relation till de intäkter som motsvarar fondens investeringar**.
   I den mörkblå cirkeln presenteras koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex**.
   Läs mer om hur vi beräknar fondens koldioxidavtryck.
   *MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix.. Materialet återges med tillåtelse **Måttet uppdateras månadsvis.

   Priser

   • Avgifter

   • Årlig avgift, %
   • 1,40
   • Förvaltningsavgift, % (ingår i Årlig avgift)
   • 1,40
   • Resultatbaserad avgift
   • Nej
   • Normanbelopp (uppskattad kostnad för långsiktigt månadssparande), kr
   • 12030

   Informationsmaterial

   • Dokument

   • Faktablad
   • Fondbestämmelser/Fondstadgar
   • Informationsbroschyr/Prospekt
   • Helårsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Produktblad

   Information om priser

   Årlig avgift - är den totala årliga avgiften som tagits ur fonden föregående år, exklusive transaktionskostnader och vissa övriga kostnader, och redovisas för kalenderåret i fondens faktablad.
   Förvaltningsavgift – ingår i årlig avgift och är den avgift fondbolaget tar ut för att täcka kostnaderna för fondens förvaltning. Denna avgift är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år.

   Se fondens informationsbroschyr/prospekt för utförlig information kring fondens avgifter. För mer information kring avgifter och förklaring av övriga avgiftsbegrepp se nordea.se
   Såväl förvaltningsavgiften som övriga kostnader är avdragna från den kurs eller värdeutveckling som redovisas av banken och i media.

   Fondfakta

   • Fondnamn
   • Nordea Alfa
   • Morningstar 2020-12-31
   • 1
   • Basvaluta
   • SEK
   • Fondförmögenhet (Basvaluta)
   • 17 781 milj.
   • Startdatum
   • 1984-04-02
   • ISIN
   • SE0000427874
   • Jämförelseindex
   • SIX 60 Index Cap
   • Kategori
   • Aktiefonder
   • Ansvarig förvaltare
   • John Hernander & Filippa Gerstädt
   • Förvaltande fondbolag
   • Nordea Funds Ab
   • Utdelande
   • Nej
   • Minsta insättning, kr
   • 100

   Risk

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lägre riskHögre risk
   Lägre möjlig avkastningHögre möjlig avkastning

   Att spara i en fond innebär en risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Basfakta för investerare.

   Disclaimer

   Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordea-kontor innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Informationen på den här hemsidan har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om du använder informationen.