Nordea Investment Funds S.A

Maailmanlaajuiset Tähdet BP

Osuus 139,120 per 25.09

Rahasto lyhyesti

Osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. Rahasto kuuluu Nordean Tähtirahastoihin. Nämä rahastot pohjaavat osakevalinnan sekä taloudelliseen analyysiin että siihen, kuinka yritykset hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Ainoastaan yritykset, jotka hallitsevat näihin liittyvät kysymykset ennakoivasti ja rakenteellisesti ja jotka ovat tämän lisäksi houkuttelevia taloudellisesta näkökulmasta, ovat rahastolle käypiä sijoituskohteita.
Rahastolla on omistuksia noin 60 yrityksessä. Määrä voi vaihdella.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

 • Maailmanlaajuiset Tähdet BP
 • Vertailuindeksi
 • Mistä
 • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Puolivuotiskommentti
Markkinoiden heilahtelut olivat voimakkaita tarkastelujaksolla. Rahaston absoluuttinen tuotto jäi negatiiviseksi, vaikka elpyminen toisella neljänneksellä oli vahvaa. Rahasto kehittyi vertailuindeksiä paremmin. Rahaston sijoituspolitiikan mukainen alipaino energiasektorilla vaikutti kehitykseen positiivisesti. Energiahinnat laskivat roimasti koronapandemian myötä. Venäjän ja Saudi-Arabian hintanokittelu sai öljyhinnan sukeltamaan vielä lisää. Yksi rahaston tuottoon positiivisesti vaikuttanut yhtiö oli Amazon. Yhtiö on kehittynyt erittäin hyvin sekä koronapandemiaa edeltävällä ajalla että sen jälkeen, kun monien maiden koronarajoitukset ovat lisänneet internetin käyttöä ja verkkokauppaa. Rahaston tuottoa rasittivat etenkin sijoitukset rahoitusalalla ja kiinteistöyhtiöissä.

PVM: 24.09.2020
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta -2,80%
 • 1 kk -3,86%
 • 1 v 4,59%
 • 3 v 36,26%
 • 10 v -
 • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • Vuoden alusta -5,01%
 • 1 kk -3,27%
 • 1 v 1,27%
 • 3 v 22,96%
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v 4,59%
 • 2 v 8,40%
 • 3 v 10,86%
 • 5 v -
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • 1 v 1,27%
 • 2 v 4,85%
 • 3 v 7,13%
 • 5 v -
 • 10 v -
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v 0,15
 • 3 v 0,51
 • 5 v -
 • 7 v -
 • 10 v -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 29,96
 • 3 v. 19,53
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. 1,98
 • 3 v. 4,01
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2020
 • -18,20%
 • 15,90%
 • 2,72%
 • 2019
 • 14,50%
 • 2,31%
 • 6,03%
 • 7,55%
 • 33,59%
 • 2018
 • -0,94%
 • 7,05%
 • 3,73%
 • -10,67%
 • -1,74%
 • 2017
 • 6,14%
 • -0,25%
 • 2,40%
 • 5,69%
 • 14,58%
 • 2016
 • 1,07%
 • 4,86%

Siirrä arvot Exceliin

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.07.2020

Osakkeet (Alue)

  Osakkeet (Maa)

   Osakkeet (Toimiala)

    • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.07.2020

    • Maa/Valuutta

    • Toimiala/Maturiteetti

    • Osuus (%)

    • Amazon.com
    • USA
    • Kulutustavarat ja -palvelut
    • 4,27
    • Microsoft
    • USA
    • IT
    • 3,38
    • Other Assets and Liabilities
    • Yhdysvaltain Dollari
    • 2,69
    • Alphabet
    • USA
    • Viestintäpalvelut
    • 2,67
    • Taiwan Semiconductor Manufacturing
    • Taiwan
    • IT
    • 2,24
    • Tencent Holdings
    • Kiina
    • Viestintäpalvelut
    • 2,22
    • Alibaba Group Holding ADR
    • Kiina
    • Kulutustavarat ja -palvelut
    • 2,13
    • Rotork
    • Iso-Britannia
    • Teollisuustuotteet ja -palvelut
    • 2,08
    • Nestle
    • Sveitsi
    • Päivittäistavarat
    • 2,04
    • Medtronic
    • USA
    • Terveydenhuolto
    • 1,97

    Vastuullista tuottoa

    Salkunhoidossa otetaan huomioon kestävä kehitys

    Vastuullisuusnäkökulma on ratkaisevan tärkeä salkunhoitajan valitessa yhtiöitä. Rahaston salkunhoitaja ottaa vastuullisuusanalyysit huomioon näiltä osin:
    ✓ Ympäristö
    ✓ Yhteiskunta
    ✓ Hyvä hallintotapa

    Rahastossa sovelletaan
    Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

    Rahasto sulkee pois

    Rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 % (poikkeava raja-arvo suluissa) tulee tuotteista ja palveluista, jotka liittyvät
    × rypälepommeihin ja henkilömiinoihin (0 %)
    × kemiallisiin ja biologisiin aseisiin (0 %)
    × ydinaseisiin (0 %)
    × lämpöhiilen louhinta (10 %), metallurgisen hiilen louhinta (30 %), öljyhiekan louhinta (10 %)
    Lisäksi rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä sääntöjä eivätkä pysty muuttamaan toimintaansa tai halua muuttaa sitä.

    Rahastoyhtiö vaikuttaa

    Rahastoyhtiö käyttää vaikutusvaltaansa omistajana vaikuttaakseen yhtiöihin vastuullisuusasioissa.
    ✓ Omatoiminen yhtiöihin vaikuttaminen
    ✓ Yhtiöihin vaikuttaminen yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
    ✓ Yhtiökokouksissa äänestäminen
    ✓ Osallistuminen nimitysvaliokuntien työhön

    Rahasto suosii

    Vastuullisuusnäkökulma on ratkaisevan tärkeä salkunhoitajan valitessa yhtiöitä. Rahasto sijoittaa vain taloudellisesti vahvoihin yhtiöihin, joilla on analyysimallimme mukaan hyvä ESG-profiili*.
    * ESG: Environmental, Social and Governance (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa).

    • Rahasto
    • 98,1
    CO2-tonnia/
    milj. USD
    • Indeksi
    • 163,9

    Hiilijalanjälki

    Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä*, tai muita kasvihuonekaasuja, suhteessa rahaston sijoituksiin**. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen, joka on laskettu samalla tavalla**.
    Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan.
    *MSCI ESG Research LLC ja ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. **Päivitetään kuukausittain

    Palkkiot

    • Palkkiot

    • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
    • 1,83
    • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
    • 1,50
    • Tuottosidonnainen palkkio
    • Ei
    • Välityspalkkio konttorissa, osto (%)
    • 0,00
    • Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)
    • 1,00

    Esitteet ja katsaukset

    • Asiakirja

    • Avaintietoesite
    • Virallinen rahastoesite
    • Vuosikertomus
    • Puolivuotiskatsaus

    Basic data

    • Rahastoraportti

    Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

    Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
    Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio.
    Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio.
    Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
    Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
    Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

    Perustiedot

    • Rahaston nimi
    • Nordea 1-Maailmanlaajuiset Tähdet BP-EUR
    • Morningstar 31.08.2020
    • 3
    • Perusvaluutta
    • USD
    • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
    • 1 383 milj.
    • Aloituspäivä
    • 17.05.2016
    • ISIN
    • LU0985320059
    • Vertailuindeksi
    • MSCI All Country World – Net Return Index
    • Rahastokategoria
    • Osakerahasto
    • Salkunhoitaja
    • Johan Swahn
    • Rahastoyhtiö
    • Nordea Investment Funds S.A.
    • Jakaa tuottoa
    • Ei
    • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
    • 10
    • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
    • 10

    Riski

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Pienempi riskiSuurempi riski
    Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

    Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoesitteestä.

    Tärkeää tietoa

    Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.