Nordea Investment Funds S.A

Ilmasto ja Ympäristö BP

Osuus 22,200 per 14.02

Rahasto lyhyesti

Osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti pörsseihin. Sijoitukset kohdennetaan yrityksiin, jotka satsaavat suoraan tai epäsuorasti maailman resurssien tehokkaampaan käyttöön. Esimerkkejä tällaisista osa-alueista ovat resurssitehokas teknologia, päästöjen valvonta, vesi- ja jätehuolto, uusiutuva energia, kehittyneet materiaalit, biopolttoaineet ja maatalous.
Rahastolla on omistuksia noin 50 yrityksessä. Määrä voi vaihdella.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

 • Ilmasto ja Ympäristö BP
 • Mistä
 • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Vuosikommentti 2019
Rahasto kehittyi vuoden aikana erittäin positiivisesti. Absoluuttinen tuotto oli vahva samoin kuin tuotto kansainvälisiin osakemarkkinoihin nähden.
Eniten tuottoja kasvattivat onnistuneet osakevalinnat. Synopsys ja Ansys olivat parhaiten tuottavien joukossa. Vahvat tulokset takasivat, että molemmat yhtiöt hyötyvät edelleen siitä, että niiden ohjelmistoratkaisuja otetaan entistä enemmän käyttöön. Molempia yhtiöitä hyödyttää selvästi se, että pääomavaltaisia teollisuudenaloja pyritään jatkuvasti tehostamaan entisestään. Sijoittajat olivat tyytyväisiä puolijohdelaitteiden johtavan valmistajan ASML:n tuloksista, sillä yhtiön kasvu ja kannattavuus jatkuivat vahvana huolimatta yhtiön loppumarkkinoiden yleisestä heikkoudesta. Tärkeimmät asiakkaat hyödyntävät yhtiön EUV-koneiden (seuraavan sukupolven litografiajärjestelmien) tuotoksia yhä enemmän omissa ratkaisuissaan. Amerikkalainen vesi- ja jätevesiyhtiö American Water Works on raportoinut vakaita tuloksia läpi vuoden, joten osingoilta odotetaan vahvaa yksinumeroista kasvua. Yhtiö jatkaa asemansa vahvistamista markkinoilla tarjoamalla lisäarvoa tuottavia vesihuoltopalveluita entistä laajemmalle asiakaskunnalle.
Kansainvälinen aineosien toimittaja International Flavours & Fragrances kehittyi heikommin, kun se äskettäin osti kilpailijansa Frutaromin. Markkinoilla nimittäin kyseenalaistetaan kaupan strateginen syy ja hermoillaan integroinnin aiheuttamien riskien vaikutuksesta tuloskehitykseen lyhyellä aikavälillä. Mielestämme näkymät ovat positiiviset pitkällä aikavälillä ja odotamme vahvoja synergiaetuja.

PVM: 14.02.2020
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta 6,63%
 • 1 kk 5,56%
 • 1 v 30,05%
 • 3 v 41,49%
 • 10 v 201,63%
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v 30,05%
 • 2 v 16,21%
 • 3 v 12,26%
 • 5 v 11,94%
 • 10 v 11,67%
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v 2,39
 • 3 v 1,03
 • 5 v 0,80
 • 7 v 0,87
 • 10 v 0,71
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 11,13
 • 3 v. 11,54
 • 5 v. 14,44
 • 7 v. 14,75
 • 10 v. 15,22
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2019
 • 18,44%
 • 4,03%
 • 4,31%
 • 7,43%
 • 38,06%
 • 2018
 • -5,92%
 • 3,67%
 • 1,65%
 • -12,58%
 • -13,33%
 • 2017
 • 7,63%
 • -0,37%
 • 4,45%
 • 3,02%
 • 15,38%
 • 2016
 • -3,94%
 • 0,00%
 • 9,56%
 • 10,56%
 • 16,36%
 • 2015
 • 15,39%
 • -2,16%
 • -11,12%
 • 11,05%
 • 11,44%
 • 2014
 • 5,31%
 • 3,69%
 • -0,70%
 • 1,75%
 • 10,34%
 • 2013
 • 10,77%
 • 1,50%
 • 7,05%
 • 3,64%
 • 24,73%
 • 2012
 • 12,69%
 • -5,82%
 • 4,34%
 • 6,42%
 • 17,85%
 • 2011
 • 2,31%
 • -4,27%
 • -21,93%
 • 13,81%
 • -12,99%
 • 2010
 • -2,01%
 • -4,87%
 • 4,45%
 • 6,32%
 • 3,52%

Siirrä arvot Exceliin

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.12.2019

Osakkeet (Alue)

  Osakkeet (Maa)

   Osakkeet (Toimiala)

    • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.12.2019

    • Maa/Valuutta

    • Toimiala/Maturiteetti

    • Osuus (%)

    • Air Liquide
    • Ranska
    • Perusteollisuus
    • 4,04
    • Linde
    • USA
    • Perusteollisuus
    • 3,99
    • Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M
    • Saksa
    • Rahoitus
    • 3,28
    • International Flavors & Fragrances
    • USA
    • Perusteollisuus
    • 3,11
    • Waters
    • USA
    • Terveydenhuolto
    • 2,78
    • Kerry Group
    • Irlanti
    • Päivittäistavarat
    • 2,68
    • Weyerhaeuser
    • USA
    • Kiinteistöt
    • 2,68
    • Infineon Technologies
    • Saksa
    • IT
    • 2,57
    • Waste Management
    • USA
    • Teollisuustuotteet ja -palvelut
    • 2,55
    • Thermo Fisher Scientific
    • USA
    • Terveydenhuolto
    • 2,54

    Vastuullista tuottoa

    Salkunhoidossa otetaan huomioon kestävä kehitys

    Rahaston salkunhoitaja ottaa vastuullisuusanalyysit huomioon näiltä osin:
    ✓ Ympäristö
    ✓ Yhteiskunta
    ✓ Hyvä hallintotapa

    Rahastossa sovelletaan
    Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

    Rahasto sulkee pois

    Rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli (x) % tulee tuotteista ja palveluista, jotka liittyvät
    × rypälepommeihin ja henkilömiinoihin (0 %)
    × kemiallisiin ja biologisiin aseisiin (0 %)
    × ydinaseisiin (0 %)
    × lämpöhiilen louhinta (10 %), metallurgisen hiilen louhinta (30 %), öljyhiekan louhinta (10 %)
    Lisäksi rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä sääntöjä eivätkä pysty muuttamaan toimintaansa tai halua muuttaa sitä.

    Rahastoyhtiö vaikuttaa

    Rahastoyhtiö käyttää vaikutusvaltaansa omistajana vaikuttaakseen yhtiöihin vastuullisuusasioissa.
    ✓ Omatoiminen yhtiöihin vaikuttaminen
    ✓ Yhtiöihin vaikuttaminen yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
    ✓ Yhtiökokouksissa äänestäminen
    ✓ Osallistuminen nimitysvaliokuntien työhön

    • Rahasto
    • 199,3
    CO2-tonnia/
    milj. USD

    Hiilijalanjälki

    Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä*, tai muita kasvihuonekaasuja, suhteessa rahaston osuuteen yhtiöiden tuotoista.
    Päivitetään kuukausittain.
    Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan.
    *©2016 MSCI ESG Research LLC. Materiaali esitetään yhtiön luvalla.

    Palkkiot

    • Palkkiot

    • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
    • 1,82
    • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
    • 1,50
    • Tuottosidonnainen palkkio
    • Ei
    • Välityspalkkio konttorissa, osto (%)
    • 0,00
    • Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)
    • 1,00

    Esitteet ja katsaukset

    • Asiakirja

    • Avaintietoesite
    • Virallinen rahastoesite
    • Vuosikertomus
    • Puolivuotiskatsaus

    Basic data

    • Rahastoraportti

    Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

    Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
    Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
    Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio.
    Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
    Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
    Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

    Perustiedot

    • Rahaston nimi
    • Nordea 1-Ilmasto ja Ympäristö BP-EUR kasvu
    • Morningstar 31.07.2019
    • 5
    • Perusvaluutta
    • EUR
    • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
    • 2 706 milj.
    • Aloituspäivä
    • 13.03.2008
    • ISIN
    • LU0348926287
    • Vertailuindeksi
    • Ei vertailuindeksiä
    • Rahastokategoria
    • Osakerahasto
    • Salkunhoitaja
    • Thomas Sørensen & Henning Padberg
    • Rahastoyhtiö
    • Nordea Investment Funds S.A.
    • Jakaa tuottoa
    • Ei
    • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
    • 10
    • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
    • 10

    Riski

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Pienempi riskiSuurempi riski
    Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

    Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoesitteestä.

    Tärkeää tietoa

    Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.