Nordea Investment Funds S.A

Ilmasto ja Ympäristö BP

Osuus 21,340 per 25.09

Rahasto lyhyesti

Osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti. Sijoitukset kohdennetaan yrityksiin, jotka satsaavat suoraan tai epäsuorasti maailman resurssien tehokkaampaan käyttöön. Esimerkkejä tällaisista osa-alueista ovat resurssitehokas teknologia, päästöjen valvonta, vesi- ja jätehuolto, uusiutuva energia, kehittyneet materiaalit, biopolttoaineet ja maatalous.
Rahastolla on omistuksia noin 50 yrityksessä. Määrä voi vaihdella.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

 • Ilmasto ja Ympäristö BP
 • Mistä
 • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Puolivuotiskommentti
Viime vuoden hyvän kehityksen jälkeen vuoden 2020 ensimmäinen puolisko oli haasteellinen koronapandemian takia, ja rahaston kehitys jäi hieman negatiiviseksi. Osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen verrattuna rahasto pärjäsi kuitenkin hyvin. Omistuksista parhaiten kehittyi nopeasti kasvava kiinalainen ohjelmistokehittäjä Glodon. Yhtiön tarjoamat tuotteet ja palvelut kattavat rakennusten koko elinkaaren ja tekevät niistä ”älykkäitä” pienemmän resurssien käytön myötä. Myös Autodesk on nopeasti kasvava ohjelmistotalo. Yhdysvaltalainen yritys auttaa arkkitehtejä vähentämään rakennusten käyttöiän aikaista energiankulutusta. Koronapandemia vaikutti negatiivisesti moneen omistukseemme. Näihin kuuluvat Hexcel, joka valmistaa pitkälle kehitettyjä komposiitteja. Yhtiö kärsi, kun lentoyhtiöt peruuttivat lähes kaikki uusien lentokoneiden tilauksensa. Myimme rahaston omistukset yhtiössä sen huonompien näkymien takia.

PVM: 25.09.2020
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta 2,50%
 • 1 kk -3,74%
 • 1 v 11,49%
 • 3 v 28,40%
 • 10 v 176,78%
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v 11,49%
 • 2 v 11,52%
 • 3 v 8,69%
 • 5 v 12,49%
 • 10 v 10,72%
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v 0,32
 • 3 v 0,38
 • 5 v 0,63
 • 7 v 0,60
 • 10 v 0,56
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 34,50
 • 3 v. 22,74
 • 5 v. 19,26
 • 7 v. 17,72
 • 10 v. 18,00
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2020
 • -19,64%
 • 21,70%
 • 4,81%
 • 2019
 • 18,44%
 • 4,03%
 • 4,31%
 • 7,43%
 • 38,06%
 • 2018
 • -5,92%
 • 3,67%
 • 1,65%
 • -12,58%
 • -13,33%
 • 2017
 • 7,63%
 • -0,37%
 • 4,45%
 • 3,02%
 • 15,38%
 • 2016
 • -3,94%
 • 0,00%
 • 9,56%
 • 10,56%
 • 16,36%
 • 2015
 • 15,39%
 • -2,16%
 • -11,12%
 • 11,05%
 • 11,44%
 • 2014
 • 5,31%
 • 3,69%
 • -0,70%
 • 1,75%
 • 10,34%
 • 2013
 • 10,77%
 • 1,50%
 • 7,05%
 • 3,64%
 • 24,73%
 • 2012
 • 12,69%
 • -5,82%
 • 4,34%
 • 6,42%
 • 17,85%
 • 2011
 • 2,31%
 • -4,27%
 • -21,93%
 • 13,81%
 • -12,99%

Siirrä arvot Exceliin

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.07.2020

Osakkeet (Alue)

  Osakkeet (Maa)

   Osakkeet (Toimiala)

    • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.07.2020

    • Maa/Valuutta

    • Toimiala/Maturiteetti

    • Osuus (%)

    • Linde
    • USA
    • Perusteollisuus
    • 3,62
    • Synopsys
    • USA
    • IT
    • 2,97
    • Thermo Fisher Scientific
    • USA
    • Terveydenhuolto
    • 2,92
    • ASML Holding
    • Alankomaat
    • IT
    • 2,65
    • Roper Technologies
    • USA
    • Teollisuustuotteet ja -palvelut
    • 2,64
    • Infineon Technologies
    • Saksa
    • IT
    • 2,54
    • McCormick & Co
    • USA
    • Päivittäistavarat
    • 2,41
    • Kerry Group
    • Irlanti
    • Päivittäistavarat
    • 2,39
    • Waters
    • USA
    • Terveydenhuolto
    • 2,31
    • Johnson Controls International
    • USA
    • Teollisuustuotteet ja -palvelut
    • 2,23

    Vastuullista tuottoa

    Salkunhoidossa otetaan huomioon kestävä kehitys

    Rahaston salkunhoitaja ottaa vastuullisuusanalyysit huomioon näiltä osin:
    ✓ Ympäristö
    ✓ Yhteiskunta
    ✓ Hyvä hallintotapa

    Rahastossa sovelletaan
    Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

    Rahasto sulkee pois

    Rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli (x) % tulee tuotteista ja palveluista, jotka liittyvät
    × rypälepommeihin ja henkilömiinoihin (0 %)
    × kemiallisiin ja biologisiin aseisiin (0 %)
    × ydinaseisiin (0 %)
    × lämpöhiilen louhinta (10 %), metallurgisen hiilen louhinta (30 %), öljyhiekan louhinta (10 %)
    Lisäksi rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä sääntöjä eivätkä pysty muuttamaan toimintaansa tai halua muuttaa sitä.

    Rahastoyhtiö vaikuttaa

    Rahastoyhtiö käyttää vaikutusvaltaansa omistajana vaikuttaakseen yhtiöihin vastuullisuusasioissa.
    ✓ Omatoiminen yhtiöihin vaikuttaminen
    ✓ Yhtiöihin vaikuttaminen yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
    ✓ Yhtiökokouksissa äänestäminen
    ✓ Osallistuminen nimitysvaliokuntien työhön

    • Rahasto
    • 187,3
    CO2-tonnia/
    milj. USD

    Hiilijalanjälki

    Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä*, tai muita kasvihuonekaasuja, suhteessa rahaston osuuteen yhtiöiden tuotoista**.
    Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan.
    *MSCI ESG Research LLC ja ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. **Päivitetään kuukausittain

    Palkkiot

    • Palkkiot

    • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
    • 1,83
    • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
    • 1,50
    • Tuottosidonnainen palkkio
    • Ei
    • Välityspalkkio konttorissa, osto (%)
    • 0,00
    • Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)
    • 1,00

    Esitteet ja katsaukset

    • Asiakirja

    • Avaintietoesite
    • Virallinen rahastoesite
    • Vuosikertomus
    • Puolivuotiskatsaus

    Basic data

    • Rahastoraportti

    Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

    Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
    Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio.
    Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio.
    Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
    Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
    Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

    Perustiedot

    • Rahaston nimi
    • Nordea 1-Ilmasto ja Ympäristö BP-EUR kasvu
    • Morningstar 31.07.2019
    • 5
    • Perusvaluutta
    • EUR
    • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
    • 3 560 milj.
    • Aloituspäivä
    • 13.03.2008
    • ISIN
    • LU0348926287
    • Vertailuindeksi
    • Ei vertailuindeksiä
    • Rahastokategoria
    • Osakerahasto
    • Salkunhoitaja
    • Thomas Sørensen & Henning Padberg
    • Rahastoyhtiö
    • Nordea Investment Funds S.A.
    • Jakaa tuottoa
    • Ei
    • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
    • 10
    • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
    • 10

    Riski

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Pienempi riskiSuurempi riski
    Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

    Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoesitteestä.

    Tärkeää tietoa

    Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.