Nordea Funds Oy

Venäjä

Osuus 14,679 per 25.09

Rahasto lyhyesti

Osakerahasto, joka sijoittaa venäläisiin yrityksiin sekä ulkomaalaisiin yrityksiin, jotka harjoittavat liiketoimintaansa valtaosin Venäjän markkinoilla. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden pitkän aikavälin odotettu tuloskehitys ja talouskasvu on hyvä. Nämä yritykset hyötyvät alueen kasvaneesta kaupankäynnistä, infrastruktuuri-investoinneista sekä vientituotteista, joilla on maailmanlaajuisesti kysyntää.
Rahastolla on omistuksia noin 40 yrityksessä. Määrä voi vaihdella.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

 • Venäjä
 • Vertailuindeksi
 • Mistä
 • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Puolivuotiskommentti
Rahaston kehitys ailahteli voimakkaasti vuoden alkupuoliskolla. Rahasto kehittyi heikosti sekä absoluuttisesti että suhteessa vertailuindeksiin. Perusteollisuuden sijoitukset olivat rahastossa alipainossa. Sektori menestyi suhteellisen hyvin, sillä erittäin heikko rupla paransi venäläisyritysten kilpailukykyä. Sektoriin sisältyvät myös kullantuottajayritykset, joiden kurssit nousivat jyrkästi koronakriisin aikana. Rahastolla ei ollut omistuksia näissä yhtiöissä, mikä alensi tuottoja. Ostimme sittemmin venäläisen kultakaivosyhtiö Polyus PJSC:n osakkeita. Rahaston tuottoja kasvatti energiasektorin omistusten suhteellisen pieni osuus.

PVM: 24.09.2020
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta -20,06%
 • 1 kk -4,60%
 • 1 v -13,57%
 • 3 v 14,54%
 • 10 v 13,66%
 • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • Vuoden alusta -19,59%
 • 1 kk -6,42%
 • 1 v -11,84%
 • 3 v 23,23%
 • 10 v 33,35%
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v -13,57%
 • 2 v 2,86%
 • 3 v 4,63%
 • 5 v 11,50%
 • 10 v 1,29%
 • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • 1 v -11,84%
 • 2 v 6,17%
 • 3 v 7,21%
 • 5 v 11,76%
 • 10 v 2,92%
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v -0,32
 • 3 v 0,17
 • 5 v 0,43
 • 7 v 0,08
 • 10 v 0,04
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 44,07
 • 3 v. 28,03
 • 5 v. 25,72
 • 7 v. 28,95
 • 10 v. 27,56
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. 4,49
 • 3 v. 3,89
 • 5 v. 4,13
 • 7 v. 4,79
 • 10 v. 4,88
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2020
 • -31,84%
 • 20,71%
 • -4,05%
 • 2019
 • 13,11%
 • 11,97%
 • 0,60%
 • 9,83%
 • 39,94%
 • 2018
 • 4,33%
 • -0,17%
 • 5,37%
 • -8,72%
 • 0,18%
 • 2017
 • -1,96%
 • -11,64%
 • 10,91%
 • 0,01%
 • -3,90%
 • 2016
 • 7,59%
 • 6,33%
 • 9,30%
 • 23,30%
 • 54,17%
 • 2015
 • 29,02%
 • 0,86%
 • -11,58%
 • 0,62%
 • 15,76%
 • 2014
 • -19,58%
 • 14,83%
 • -7,10%
 • -28,96%
 • -39,06%
 • 2013
 • -1,22%
 • -9,89%
 • 8,15%
 • 2,59%
 • -1,24%
 • 2012
 • 14,50%
 • -10,46%
 • 8,94%
 • 0,35%
 • 12,08%
 • 2011
 • 4,60%
 • -9,56%
 • -27,19%
 • 6,90%
 • -26,37%

Siirrä arvot Exceliin

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.07.2020

Osakkeet (Toimiala)

  • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.07.2020

  • Maa

  • Toimiala

  • Osuus (%)

  • LUKOIL PJSC ADR
  • Venäjä
  • Energia
  • 8,88
  • Sberbank of Russia PJSC
  • Venäjä
  • Rahoitus
  • 7,38
  • Gazprom PJSC ADR
  • Venäjä
  • Energia
  • 5,99
  • Polyus PJSC
  • Venäjä
  • Perusteollisuus
  • 5,90
  • MMC Norilsk Nickel PJSC ADR
  • Venäjä
  • Perusteollisuus
  • 5,66
  • X5 Retail Group GDR
  • Venäjä
  • Päivittäistavarat
  • 4,80
  • Magnit PJSC
  • Venäjä
  • Päivittäistavarat
  • 4,67
  • Novolipetsk Steel PJSC GDR
  • Venäjä
  • Perusteollisuus
  • 4,28
  • Inter RAO UES PJSC
  • Venäjä
  • Yhdyskuntapalvelut
  • 4,05
  • Tatneft PJSC
  • Venäjä
  • Energia
  • 3,90

  Vastuullista tuottoa

  Salkunhoidossa otetaan huomioon kestävä kehitys

  Rahaston salkunhoitaja ottaa vastuullisuusanalyysit huomioon näiltä osin:
  ✓ Ympäristö
  ✓ Yhteiskunta
  ✓ Hyvä hallintotapa

  Rahastossa sovelletaan
  Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

  Rahasto sulkee pois

  Rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli (x) % tulee tuotteista ja palveluista, jotka liittyvät
  × rypälepommeihin ja henkilömiinoihin (0 %)
  × kemiallisiin ja biologisiin aseisiin (0 %)
  × ydinaseisiin (0 %)
  × lämpöhiilen louhinta (10 %), metallurgisen hiilen louhinta (30 %), öljyhiekan louhinta (10 %)
  Lisäksi rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä sääntöjä eivätkä pysty muuttamaan toimintaansa tai halua muuttaa sitä.

  Rahastoyhtiö vaikuttaa

  Rahastoyhtiö käyttää vaikutusvaltaansa omistajana vaikuttaakseen yhtiöihin vastuullisuusasioissa.
  ✓ Omatoiminen yhtiöihin vaikuttaminen
  ✓ Yhtiöihin vaikuttaminen yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
  ✓ Yhtiökokouksissa äänestäminen
  ✓ Osallistuminen nimitysvaliokuntien työhön

  • Rahasto
  • 991,0
  CO2-tonnia/
  milj. USD
  • Indeksi
  • 880,6

  Hiilijalanjälki

  Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä*, tai muita kasvihuonekaasuja, suhteessa rahaston sijoituksiin**. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen, joka on laskettu samalla tavalla**.
  Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan.
  *MSCI ESG Research LLC ja ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. **Päivitetään kuukausittain

  Palkkiot

  • Palkkiot

  • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
  • 1,85
  • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
  • 1,85
  • Tuottosidonnainen palkkio
  • Ei
  • Välityspalkkio konttorissa, osto (%)
  • 0,00
  • Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)
  • 1,00

  Esitteet ja katsaukset

  • Asiakirja

  • Avaintietoesite
  • Säännöt
  • Virallinen rahastoesite
  • Vuosikertomus
  • Puolivuotiskatsaus

  Basic data

  • Rahastoraportti

  Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

  Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
  Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
  Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio.
  Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
  Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
  Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

  Perustiedot

  • Rahaston nimi
  • Nordea Venäjä kasvu
  • Morningstar 31.08.2020
  • 3
  • Perusvaluutta
  • EUR
  • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
  • 123 milj.
  • Aloituspäivä
  • 26.09.2005
  • ISIN
  • FI0008809306
  • Vertailuindeksi
  • MSCI Russia 10/40 NTR -tuottoindeksi (1.5.12)
  • Rahastokategoria
  • Osakerahasto
  • Salkunhoitaja
  • Per Ulderup
  • Rahastoyhtiö
  • Nordea Funds Ltd.
  • Jakaa tuottoa
  • Ei
  • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
  • 10
  • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
  • 10

  Riski

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Pienempi riskiSuurempi riski
  Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

  Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoesitteestä.

  Tärkeää tietoa

  Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.