Nordea Funds, Sverige

Obligationsfond

Kurs 135,63 per 30-10

Om fonden

En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper med lång räntebindningstid utgivna av svenska staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag med hög kreditvärdighet. Dessutom kan fonden placera en mindre del utgivna i svenska kronor av europeiska emittenter. 

Avkastning

Utveckling 100 kr

 • Obligationsfond
 • Jämförelseindex
 • Från
 • Till
Datum: 2020-10-29
 • Ackumulerad avkastning (%)

 • i år

 • 1 mån.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Ackumulerad avkastning (%) Fond
 • i år 2,22%
 • 1 mån. 0,14%
 • 1 år 0,94%
 • 3 år 6,73%
 • 10 år 33,00%
 • Ackumulerad avkastning (%) Jämförelseindex
 • i år 1,48%
 • 1 mån. 0,16%
 • 1 år 0,28%
 • 3 år 5,95%
 • 10 år 34,37%
 • Avkastning i årstakt (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Avkastning i årstakt (%) Fond
 • 1 år 0,94%
 • 2 år 2,79%
 • 3 år 2,19%
 • 5 år 1,67%
 • 10 år 2,89%
 • Avkastning i årstakt (%) Jämförelseindex
 • 1 år 0,28%
 • 2 år 2,32%
 • 3 år 1,94%
 • 5 år 1,54%
 • 10 år 3,00%
 • Riskmått

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Riskmått Sharpekvot
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Totalrisk (Standardavvikelse)
 • 1 år 3,30
 • 3 år 2,68
 • 5 år 3,12
 • 7 år 3,35
 • 10 år 3,75
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Aktiv risk (Tracking error)
 • 1 år 1,31
 • 3 år 0,78
 • 5 år 0,62
 • 7 år 0,54
 • 10 år 0,51
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvot
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning under perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2020
 • 0,55%
 • 0,59%
 • 0,90%
 • 2019
 • 1,74%
 • 2,02%
 • 1,45%
 • -2,51%
 • 2,66%
 • 2018
 • 0,66%
 • 1,11%
 • -0,99%
 • 0,72%
 • 1,49%
 • 2017
 • -0,20%
 • -0,24%
 • -0,02%
 • 0,63%
 • 0,17%
 • 2016
 • 2,73%
 • 2,91%
 • 0,77%
 • -2,49%
 • 3,87%
 • 2015
 • 3,43%
 • -3,77%
 • 1,33%
 • -1,67%
 • -0,83%
 • 2014
 • 2,58%
 • 2,72%
 • 2,36%
 • 3,37%
 • 11,49%
 • 2013
 • -0,81%
 • -2,23%
 • -0,55%
 • 0,12%
 • -3,44%
 • 2012
 • -1,55%
 • 2,38%
 • 1,47%
 • -0,19%
 • 2,08%
 • 2011
 • 0,11%
 • 3,04%
 • 7,16%
 • 1,68%
 • 12,39%

Exportera kurser till Excel

Innehav

Baserat på innehaven den 2020-08-31

Obligationer (Löptid)

  • Nyckeltal 2020-09-30

  • Modifierad duration
  • 6,95
  • Effektiv avkastning
  • 0,18
  • Genomsnittlig rating (S&P)
  • AA

  Om nyckeltal

  I allmänhet ska nyckeltal användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild baserat på ett antal antaganden som kommer påverka siffror och tolkningar. Aktiv förvaltning och ändringar i parametrar, så som: valutakurser, obligationspriser, avkastning, kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att effektiv avkastning av fonden kan ändras från dag till dag och ska inte förväxlas med förväntad avkastning. Effekter av valutasäkring i andelsklasser inkluderas inte i effektiv avkastning siffrorna.
  • De tio största innehaven 2020-08-31

  • Valuta

  • Löptid

  • % av portfölj

  • Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039
  • Svenska Kronor
  • > 7 år
  • 12,37
  • Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026
  • Svenska Kronor
  • 5-7 år
  • 6,02
  • SBAB Bank AB 0.89% 05-06-2023
  • Svenska Kronor
  • 1-3 år
  • 5,46
  • Nordea Bank Abp 1.935% MULTI 17-09-2025
  • Svenska Kronor
  • 5-7 år
  • 5,09
  • Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032
  • Svenska Kronor
  • > 7 år
  • 4,76
  • Samhallsbyggnadsbolaget i No 1.072% 11-05-2023
  • Svenska Kronor
  • 1-3 år
  • 4,52
  • Swedbank AB 1% 29-03-2023
  • Svenska Kronor
  • 1-3 år
  • 4,50
  • Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028
  • Svenska Kronor
  • > 7 år
  • 4,47
  • Stadshypotek AB 2% 01-09-2028
  • Svenska Kronor
  • > 7 år
  • 4,12
  • Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029
  • Svenska Kronor
  • > 7 år
  • 3,21

  Hållbarhet

  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen

  Förvaltaren för denna fond tar hänsyn till hållbarhetsanalys inom följande områden:
  ✓ Miljöaspekter
  ✓ Sociala aspekter

  Fonden omfattas av:
  Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
  Se fondens Hållbarhetsprofil hos Swesif

  Fonden väljer bort

  Investeringar undviks i bolag där mer än (x) % av bolagets omsättning är från varor och tjänster inom kategorierna
  × Klusterbomber, personminor (0 %)
  × Kemiska och biologiska vapen (0 %)
  × Kärnvapen (0 %)
  × Utvinning av termiskt kol (10 %), utvinning av metallurgiskt kol (30 %), utvinning av olja från oljesand (10 %)
  Fonden undviker även att investera i bolag som inte följer internationella normer och som inte kan eller vill förändra sitt beteende.

  • Fond
  • 16,3
  Ton CO2/
  mio. USD
  • Index
  • 10,2

  Koldioxidavtryck

  Måttet avspeglar de koldioxidutsläpp*, eller motsvarande i andra växthusgaser, i relation till de intäkter som motsvarar fondens investeringar**.
  I den mörkblå cirkeln presenteras koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex**.
  Läs mer om hur vi beräknar fondens koldioxidavtryck.
  *MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix.. Materialet återges med tillåtelse **Måttet uppdateras månadsvis.

  Priser

  • Avgifter

  • Årlig avgift, %
  • 0,65
  • Förvaltningsavgift, % (ingår i Årlig avgift)
  • 0,65
  • Resultatbaserad avgift
  • Nej
  • Normanbelopp (uppskattad kostnad för långsiktigt månadssparande), kr
  • 4331

  Informationsmaterial

  • Dokument

  • Faktablad
  • Fondbestämmelser/Fondstadgar
  • Informationsbroschyr/Prospekt
  • Helårsrapport
  • Halvårsrapport

  Basic data

  • Produktblad

  Information om priser

  Årlig avgift - är den totala årliga avgiften som tagits ur fonden föregående år, exklusive transaktionskostnader och vissa övriga kostnader, och redovisas för kalenderåret i fondens faktablad.
  Förvaltningsavgift – ingår i årlig avgift och är den avgift fondbolaget tar ut för att täcka kostnaderna för fondens förvaltning. Denna avgift är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år.

  Se fondens informationsbroschyr/prospekt för utförlig information kring fondens avgifter. För mer information kring avgifter och förklaring av övriga avgiftsbegrepp se nordea.se
  Såväl förvaltningsavgiften som övriga kostnader är avdragna från den kurs eller värdeutveckling som redovisas av banken och i media.

  Fondfakta

  • Fondnamn
  • Nordea Obligationsfond tillväxt
  • Morningstar 2020-09-30
  • 5
  • Basvaluta
  • SEK
  • Fondförmögenhet (Basvaluta)
  • 5 444 milj.
  • Startdatum
  • 1987-10-09
  • ISIN
  • SE0000427825
  • Jämförelseindex
  • OMRX T-Bond
  • Kategori
  • Räntefonder
  • Ansvarig förvaltare
  • Niclas Svennberg
  • Förvaltande fondbolag
  • Nordea Funds Ab
  • Utdelande
  • Nej
  • Minsta insättning, kr
  • 100

  Risk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lägre riskHögre risk
  Lägre möjlig avkastningHögre möjlig avkastning

  Att spara i en fond innebär en risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Basfakta för investerare.

  Disclaimer

  Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordea-kontor innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Informationen på den här hemsidan har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om du använder informationen.