Nordea Funds, Norge

Plan Rente

Kurs 1071,85 per 27.11

Om fondet

Nordea Plan Rente kan passe for deg som ønsker en lettfattelig og aktivt forvaltet fondssparing. Fondet har utgangspunkt i Nordeas omfattende investeringsstrategier. Porteføljeforvalteren følger og analyserer ulike markedsmuligheter og gjør investeringsbeslutninger på dine vegne. Dette fondet investerer i rentemarkedet i Norge og utlandet. Fondets sammensettning vil til envher tid gjenspeile forvalters fremtidige syn på renteutviklingen.

Avkastning

Historisk avkastning

 • Plan Rente
 • Fra
 • Til
Dato: 27.11.2020
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Fond
 • HIÅ 2,92%
 • 1 mnd. 0,94%
 • 1 år 3,25%
 • 3 år 7,09%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Fond
 • 1 år 3,25%
 • 2 år 4,35%
 • 3 år 2,31%
 • 5 år 2,75%
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 0,33
 • 3 år 0,35
 • 5 år 0,58
 • 7 år 0,59
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 6,98
 • 3 år 4,12
 • 5 år 3,40
 • 7 år 2,99
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2020
 • -3,92%
 • 4,80%
 • 0,97%
 • 2019
 • 2,34%
 • 1,59%
 • 0,95%
 • 0,54%
 • 5,53%
 • 2018
 • -0,91%
 • -0,43%
 • 0,45%
 • -0,61%
 • -1,49%
 • 2017
 • 1,22%
 • 1,06%
 • 0,84%
 • 0,43%
 • 3,59%
 • 2016
 • 1,55%
 • 1,67%
 • 1,54%
 • -0,92%
 • 3,86%
 • 2015
 • 0,91%
 • -0,69%
 • -0,80%
 • 0,02%
 • -0,57%
 • 2014
 • 2,15%
 • 1,82%
 • 0,11%
 • 0,46%
 • 4,59%
 • 2013
 • 1,12%
 • -0,27%
 • 0,95%
 • 1,64%
 • 3,48%
 • 2012
 • 1,99%
 • 0,99%
 • 2,17%
 • 1,81%
 • 7,14%
 • 2011
 • 1,26%
 • 0,80%
 • 1,12%

Eksporter daglig avkastning til excel

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2020

Obligasjoner (Land)

  Obligasjoner (Valuta)

   • Nøkkeltal 31.10.2020

   • Kredittdurasjon
   • 4,53
   • Rentedurasjon
   • 3,70
   • Effektiv rente
   • 2,61
   • Gjennomsnittlig rating
   • A

   Om nøkkeltal

   Merk at de beregnede nøkkeltallene er et øyeblikksbilde på fremtidige forventninger i fondet, basert på estimerte forutsetninger. Aktive forvaltningsbeslutninger og endrede forutsetninger, som for eksempel valutakurser, prising av obligasjoner og yieldnivåer vil kunne ha stor effekt på de faktiske realiserte tall. Den effektive renten er et øyeblikksbilde som kan endre seg betydelig, og er kun en indikasjon på forventet avkastning i fondet. Sikringseffekter i ulike andelsklasser er ikke hensyntatt i fondets oppgitte forventede rente til forfall, som er beregnet i fondets basis valuta
   • 10 største investeringer 30.09.2020

   • Valuta

   • Løpetid

   • % av portefølje

   • Nordea 1 - Emerging Market Bond HBIN-NOK
   • NOK
   • 8,67
   • DNB Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD
   • NOK
   • 1-3 år
   • 2,95
   • Other Assets and Liabilities
   • 1,70
   • Helgeland Boligkredi AS 14/21 FRN C COVD
   • NOK
   • 1-3 år
   • 1,61
   • BKK AS 18/23 FRN
   • NOK
   • 1-3 år
   • 1,48
   • Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN
   • NOK
   • 1-3 år
   • 1,35

   Ansvarlige investeringer

   Vurderer bærekraftsaspekter i forvaltningen

   Forvalteren av dette fondet tar hensyn til følgende bærekraftsaspekter:
   ✓ Miljø
   ✓ Sosiale aspekter
   Fondet omfattes av
   Nordeas politik for ansvarlige investeringer

   Fondet velger bort

   Fondet investerer ikke i selskaper der mer enn X prosent av omsetningen kommer fra varer og tjenester i kategoriene:
   × klasebomber, personellminer (0 %)
   × kjemiske og biologiske våpen (0 %)
   × atomvåpen (0 %)
   × utvinning av termisk kull (10%), utvinning av metallurgisk kull (30%), utvinning av olje fra oljesand (10%)
   Fondet investerer ikke i selskaper som ikke følger internasjonale normer og som ikke kan eller vil forandre atferd.

   • Fond
   • 117,1
   Tonn CO2/
   mill. USD

   Karbondioksidavtrykk

   Målet avspeiler karbondioksidutslipp*, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer**.
   Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
   *MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse.**Oppdateres hver måned.

   Priser

   • Omkostninger

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. prov. %
   • 0,66
   • Forvaltningsprovisjon, %
   • 0,60
   • Returprovisjon
   • 0,30
   • Kjøp, %
   • 0,00
   • Salg, %
   • 0,00

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Nøkkelinformasjon
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Fondfakta

   • Navn
   • Nordea Plan Rente
   • Morningstar 31.10.2020
   • 2
   • Basisvaluta
   • NOK
   • Valutasikring
   • Ikke valutasikret
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 719 mill.
   • Etableringsdato
   • 24.01.2011
   • ISIN
   • NO0010593486
   • Benchmark
   • Ingen benchmark
   • Kategori
   • Obligasjonsfond
   • Forvalter
   • Jørn Klepp
   • Fondsselskap
   • Nordea Funds Ltd., Norwegian Branch
   • Utbyttebetalende
   • Ja
   • Minsteinnskudd, kr
   • 100

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Disclaimer

   Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.