Nordea Investment Funds S.A

Kehittyvät Tähdet BP

Osuus 140,190 per 30.10

Rahasto lyhyesti

Osakerahasto, joka sijoittaa kehittyvien maiden osakemarkkinoille. Rahasto kuuluu Nordean Tähtirahastoihin. Nämä rahastot pohjaavat osakevalinnan sekä taloudelliseen analyysiin että siihen, kuinka yritykset hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Ainoastaan yritykset, jotka hallitsevat näihin liittyvät kysymykset ennakoivasti ja rakenteellisesti ja jotka ovat tämän lisäksi houkuttelevia taloudellisesta näkökulmasta, ovat rahastolle käypiä sijoituskohteita.
Rahastolla on omistuksia noin 50 yrityksessä. Määrä voi vaihdella.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

 • Kehittyvät Tähdet BP
 • Vertailuindeksi
 • Mistä
 • Mihin
PVM: 29.10.2020
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta 11,44%
 • 1 kk 7,39%
 • 1 v 19,50%
 • 3 v 24,76%
 • 10 v -
 • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • Vuoden alusta -1,40%
 • 1 kk 5,54%
 • 1 v 4,61%
 • 3 v 7,70%
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v 19,50%
 • 2 v 23,62%
 • 3 v 7,65%
 • 5 v 10,56%
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • 1 v 4,61%
 • 2 v 10,82%
 • 3 v 2,50%
 • 5 v 6,96%
 • 10 v -
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v 0,80
 • 3 v 0,41
 • 5 v 0,65
 • 7 v 0,59
 • 10 v -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 22,80
 • 3 v. 17,51
 • 5 v. 15,72
 • 7 v. 16,17
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. 4,96
 • 3 v. 5,55
 • 5 v. 5,36
 • 7 v. 5,59
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2020
 • -18,39%
 • 20,70%
 • 6,19%
 • 2019
 • 14,38%
 • 1,32%
 • 2,46%
 • 11,03%
 • 31,82%
 • 2018
 • -5,19%
 • -2,23%
 • -5,43%
 • -6,07%
 • -17,66%
 • 2017
 • 10,02%
 • 2,50%
 • 6,48%
 • 6,71%
 • 28,14%
 • 2016
 • -4,98%
 • 4,15%
 • 9,25%
 • 1,04%
 • 9,25%
 • 2015
 • 13,96%
 • -4,64%
 • -17,59%
 • 7,44%
 • -3,77%
 • 2014
 • 0,72%
 • 9,30%
 • 6,02%
 • 3,39%
 • 20,67%
 • 2013
 • 3,37%
 • -8,37%
 • -0,58%
 • 2,56%
 • -3,41%
 • 2012
 • 10,96%
 • -2,96%
 • 7,06%
 • 4,76%
 • 20,76%
 • 2011
 • -16,26%
 • 10,16%

Siirrä arvot Exceliin

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.08.2020

Osakkeet (Maa)

  Osakkeet (Toimiala)

   • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.08.2020

   • Maa/Valuutta

   • Toimiala/Maturiteetti

   • Osuus (%)

   • Alibaba Group Holding
   • Kiina
   • Kulutustavarat ja -palvelut
   • 10,00
   • Taiwan Semiconductor Manufacturing
   • Taiwan
   • IT
   • 8,91
   • Tencent Holdings
   • Kiina
   • Viestintäpalvelut
   • 8,62
   • Samsung Electronics
   • Korean Tasav.
   • IT
   • 6,31
   • Ping An Insurance Group Co of China
   • Kiina
   • Rahoitus
   • 4,15
   • AIA Group
   • Hongkong
   • Rahoitus
   • 3,51
   • Hindustan Unilever
   • Intia
   • Päivittäistavarat
   • 2,90
   • Li Ning
   • Kiina
   • Kulutustavarat ja -palvelut
   • 2,63
   • Housing Development Finance
   • Intia
   • Rahoitus
   • 2,61
   • Samsung SDI
   • Korean Tasav.
   • IT
   • 2,60

   Vastuullista tuottoa

   Salkunhoidossa otetaan huomioon kestävä kehitys

   Vastuullisuusnäkökulma on ratkaisevan tärkeä salkunhoitajan valitessa yhtiöitä. Rahaston salkunhoitaja ottaa vastuullisuusanalyysit huomioon näiltä osin:
   ✓ Ympäristö
   ✓ Yhteiskunta
   ✓ Hyvä hallintotapa

   Rahastossa sovelletaan
   Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

   Rahasto sulkee pois

   Rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihto koostuu rypälepommeihin ja henkilömiinoihin, kemiallisiin ja biologisiin aseisiin sekä ydinaseisiin liittyvistä tuotteista ja palveluista.
   Rahasto noudattaa Nordea Asset Managementin fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Niiden perusteella rahastosta suljetaan pois sellaiset fossiiliyhtiöt, jotka eivät osoita muuttavansa liiketoimintaansa kohti fossiilittomia energiamuotoja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 % on peräisin öljyn, maakaasun ja hiilen tuotannosta. Rahasto ei myöskään sijoita epätavanomaista öljyn ja maakaasun tuotantoa harjoittaviin yrityksiin eikä sähköyhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa hiilen käytön lopettamiseksi.
   Lisäksi rahasto välttää sijoituksia yhtiöihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä normeja eivätkä pysty tai halua muuttaa toimintaansa.
   Lue lisää fossiilisia polttoaineita koskevista periaatteistamme: Lue lisää

   Rahastoyhtiö vaikuttaa

   Rahastoyhtiö käyttää vaikutusvaltaansa omistajana vaikuttaakseen yhtiöihin vastuullisuusasioissa.
   ✓ Omatoiminen yhtiöihin vaikuttaminen
   ✓ Yhtiöihin vaikuttaminen yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
   ✓ Yhtiökokouksissa äänestäminen
   ✓ Osallistuminen nimitysvaliokuntien työhön

   Rahasto suosii

   Vastuullisuusnäkökulma on ratkaisevan tärkeä salkunhoitajan valitessa yhtiöitä. Rahasto sijoittaa vain taloudellisesti vahvoihin yhtiöihin, joilla on analyysimallimme mukaan hyvä ESG-profiili*.
   * ESG: Environmental, Social and Governance (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa).

   • Rahasto
   • 71,5
   CO2-tonnia/
   milj. USD
   • Indeksi
   • 249,6

   Hiilijalanjälki

   Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä*, tai muita kasvihuonekaasuja, suhteessa rahaston sijoituksiin**. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen, joka on laskettu samalla tavalla**.
   Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan.
   *MSCI ESG Research LLC ja ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. **Päivitetään kuukausittain

   Palkkiot

   • Palkkiot

   • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
   • 1,84
   • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
   • 1,50
   • Tuottosidonnainen palkkio
   • Ei
   • Välityspalkkio konttorissa, osto (%)
   • 0,00
   • Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)
   • 1,00

   Esitteet ja katsaukset

   • Asiakirja

   • Avaintietoesite
   • Virallinen rahastoesite
   • Vuosikertomus
   • Puolivuotiskatsaus

   Basic data

   • Rahastoraportti

   Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

   Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana, ja ne päivitetään Rahastot Nyt -palveluun vain kerran vuodessa, yleensä helmikuussa. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
   Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
   Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä.
   Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
   Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
   Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

   Perustiedot

   • Rahaston nimi
   • Nordea 1-Kehittyvät Tähdet BP-EUR kasvu
   • Morningstar 30.09.2020
   • 5
   • Perusvaluutta
   • USD
   • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
   • 3 825 milj.
   • Aloituspäivä
   • 18.04.2011
   • ISIN
   • LU0602539867
   • Vertailuindeksi
   • MSCI Emerging Markets Net Return Index
   • Rahastokategoria
   • Osakerahasto
   • Salkunhoitaja
   • Juliana Hansveden & Emily Leveille
   • Rahastoyhtiö
   • Nordea Investment Funds S.A.
   • Jakaa tuottoa
   • Ei
   • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
   • 10
   • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
   • 10

   Riski

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Pienempi riskiSuurempi riski
   Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

   Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoesitteestä.

   Tärkeää tietoa

   Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.