• Fondnamn

 • Morningstar

 • Produktblad

 • Risk

 • Årlig avgift, %

 • Kurs

 • 1 dag %

 • i år %

 • Datum

 • Fondnamn
  Didner & Gerge
  Aktiefond
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 1,22
 • Kurs 3417,90
 • 1 dag % 0,75%
 • i år % 14,94%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  SPP
  Aktiefond Europa
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 0,21
 • Kurs 148,29
 • 1 dag % 0,29%
 • i år % -5,37%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  SPP
  Aktiefond Global
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 5
 • Årlig avgift, % 0,32
 • Kurs 160,37
 • 1 dag % 0,73%
 • i år % 3,50%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  SPP
  Aktiefond USA
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 0,21
 • Kurs 317,78
 • 1 dag % 0,58%
 • i år % 7,98%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  Nordea Liv
  Aktieportfölj
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk
 • Årlig avgift, % 0,84
 • Kurs 275,39
 • 1 dag % 0,12%
 • i år % 4,04%
 • Datum 2020-11-26
 • Fondnamn
  Nordea Funds, Sverige
  Alfa
 • Morningstar 1
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 1,40
 • Kurs 1341,88
 • 1 dag % 0,06%
 • i år % 5,74%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  SEB
  Asset Selection SEK
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 1,15
 • Kurs 162,74
 • 1 dag % 0,43%
 • i år % -2,40%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  C WorldWide
  C WorldWide Asia
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 1,86
 • Kurs 1985,74
 • 1 dag % 0,11%
 • i år % 9,98%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  Lannebo
  Europa Småbolag
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 1,71
 • Kurs 12,41
 • 1 dag % 0,81%
 • i år % -4,69%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  JPMorgan
  Europe Select
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 1,71
 • Kurs 15340,85
 • 1 dag % 0,26%
 • i år % -4,80%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  Didner & Gerge
  Global
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 1,60
 • Kurs 315,84
 • 1 dag % 0,39%
 • i år % 2,60%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  DNB
  Health Care
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 5
 • Årlig avgift, % 1,50
 • Kurs 101,92
 • 1 dag % -0,66%
 • i år % -12,63%
 • Datum 2020-11-25
 • Fondnamn
  Catella
  Hedgefond A
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 3
 • Årlig avgift, % 1,15
 • Kurs 166,32
 • 1 dag % -0,04%
 • i år % -5,23%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  Nordea Funds, Finland
  Japan
 • Morningstar 2
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 1,01
 • Kurs 2,65
 • 1 dag % 0,48%
 • i år % -4,26%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  Lannebo
  Lannebo Teknik
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 1,62
 • Kurs 12,74
 • 1 dag % 0,63%
 • i år % 26,14%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  Catella
  Nordic L/S Equity R
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 4
 • Årlig avgift, % 1,49
 • Kurs 93,03
 • 1 dag % 0,38%
 • i år % -18,12%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  Schroder
  QEP Global Quality
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 5
 • Årlig avgift, % 1,60
 • Kurs 1584,29
 • 1 dag % 0,55%
 • i år % -5,47%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  East Capital
  Rysslandsfonden
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 2,13
 • Kurs 1473,52
 • 1 dag % 0,04%
 • i år % -14,55%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  SEB
  SEB Diversified SEK
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 1,05
 • Kurs 116,31
 • 1 dag % 0,43%
 • i år % -6,23%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  Lannebo
  Småbolag
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 5
 • Årlig avgift, % 1,63
 • Kurs 141,03
 • 1 dag % 0,36%
 • i år % 10,27%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  Didner & Gerge
  Småbolag
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 1,40
 • Kurs 1007,55
 • 1 dag % 0,68%
 • i år % 13,34%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  Öhman
  Sweden Micro Cap
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 1,54
 • Kurs 1419,02
 • 1 dag % 0,26%
 • i år % 12,55%
 • Datum 2020-11-26
 • Fondnamn
  DNB
  Technology - retail A
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 6
 • Årlig avgift, % 1,59
 • Kurs 6735,85
 • 1 dag % -0,51%
 • i år % 9,73%
 • Datum 2020-11-25
 • Fondnamn
  TIN Fonder
  TIN Ny Teknik
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 5
 • Årlig avgift, % 1,53
 • Kurs 196,71
 • 1 dag % 1,60%
 • i år % 52,47%
 • Datum 2020-11-27
 • Fondnamn
  Blackrock
  World Gold Fund
 • Morningstar -
 • Produktblad
 • Risk 7
 • Årlig avgift, % 2,07
 • Kurs 341,47
 • 1 dag % -1,24%
 • i år % 9,25%
 • Datum 2020-11-27

Disclaimer

Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordea-kontor innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Informationen på den här hemsidan har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om du använder informationen.

Lagt till i mina favoriter