• Navn

 • Morningstar

 • Faktaark

 • Risk

 • Totalkostnad %

 • Kurs

 • 1d

 • HIÅ

 • Dato

 • Navn
  Schroder
  Euro High Yield
 • Morningstar -
 • Faktaark
 • Risk 3
 • Totalkostnad % 1,32
 • Kurs 1004,06
 • 1d 0,35%
 • HIÅ -17,94%
 • Dato 31.03.2020
 • Navn
  JPMorgan
  Europe Select
 • Morningstar -
 • Faktaark
 • Risk 6
 • Totalkostnad % 1,72
 • Kurs 13682,97
 • 1d 0,00%
 • HIÅ -10,07%
 • Dato 31.03.2020

Disclaimer

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

Lagt til mine favoritter