• Namn

 • Faktablad

 • Placerings-
  översikt

 • Riskprofil

 • Koldioxid-
  avtryck

 • Andel

 • Avkastn.
  1 år %

 • Avkastn.
  3 år %

 • i år %

 • Datum

Disclaimer

Syftet med detta material är att ge mottagaren allmän information om placeringskorgarna som tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Bolagets registrerade adress är Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea, Helsingfors. Nordea Livförsäkring Finland Ab erbjuder värdeutvecklingen av sina produkter att anknytas till placeringskorgarna via ombudet Nordea Bank Abp. Placeringskorgarna förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab. Uppgifterna på dessa sidor är inte en rekommendation till kunden att anknyta värdeutvecklingen av hens placeringsförsäkring till någon specifik placeringskorg. Mer information om Nordea Livförsäkring Finland Ab:s produkter och placeringskorgar finns på adressen www.nordea.fi.

FundConnect A/S har sammanställt och levererat alla uppgifter på dessa sidor. FundConnect A/S och Nordea ansvarar inte för uppgifterna på dessa sidor och kan inte heller hållas ansvariga för uppgifterna. FundConnect A/S eller Nordea kan inte heller på något sätt hållas ansvariga för konsekvenserna av utnyttjandet av uppgifterna på dessa sidor.

Placeringskorgarna är inte placeringsfonder i det hänseende som avses i lagen om placeringsfonder och omfattas därför inte av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden. Kunden ska även ta del av annat material som berör placeringskorgarna, i synnerhet stadgarna, samt produktmaterialet om försäkringen eller kapitaliseringsavtalet.

Placeringskorgarnas värde kan öka eller minska beroende på marknadsläget. Placeringskorgarnas historiska utveckling är ingen garanti för den framtida avkastningen. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar inte för värdeutvecklingen eller eventuell nedgång i värdet på de placeringskorgar det förvaltar, det fondanknutna sparkapitalet som anslutits till placeringskorgarna eller övriga placeringsobjekt som fastställer sparkapitalets värde. Det fondanknutna sparkapitalet är förknippat med risk för eventuell förlust av kapitalet helt eller delvis. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Lagt till i mina favoriter