• Navn

 • Morningstar

 • Faktaark

 • ÅOP %

 • Risiko

 • Indre værdi

 • 1 dag %

 • Åtd %

 • Dato

 • Navn
  Nordea Invest
  Aktier II KL
 • Morningstar 4
 • Faktaark
 • ÅOP % 1,50
 • Risiko 5
 • Indre værdi 425,36
 • 1 dag % -0,03%
 • Åtd % -7,82%
 • Dato 28-05-2020
 • Navn
  Nordea Invest
  Aktier KL
 • Morningstar 4
 • Faktaark
 • ÅOP % 1,51
 • Risiko 5
 • Indre værdi 118,28
 • 1 dag % -0,04%
 • Åtd % -7,90%
 • Dato 28-05-2020
 • Navn
  Nordea Invest
  Basis 1 KL
 • Morningstar 5
 • Faktaark
 • ÅOP % 0,99
 • Risiko 3
 • Indre værdi 143,40
 • 1 dag % 0,16%
 • Åtd % -0,83%
 • Dato 28-05-2020
 • Navn
  Nordea Invest
  Basis 2 KL
 • Morningstar 5
 • Faktaark
 • ÅOP % 1,25
 • Risiko 3
 • Indre værdi 148,03
 • 1 dag % 0,11%
 • Åtd % -1,99%
 • Dato 28-05-2020
 • Navn
  Nordea Invest
  Basis 3 KL
 • Morningstar 5
 • Faktaark
 • ÅOP % 1,40
 • Risiko 4
 • Indre værdi 149,00
 • 1 dag % -0,08%
 • Åtd % -3,65%
 • Dato 28-05-2020
 • Navn
  Nordea Invest
  Basis 4 KL
 • Morningstar 5
 • Faktaark
 • ÅOP % 1,55
 • Risiko 4
 • Indre værdi 121,88
 • 1 dag % -0,08%
 • Åtd % -5,13%
 • Dato 28-05-2020
 • Navn
  Nordea Invest
  Danmark KL
 • Morningstar 4
 • Faktaark
 • ÅOP % 1,44
 • Risiko 5
 • Indre værdi 191,07
 • 1 dag % 2,13%
 • Åtd % 2,74%
 • Dato 28-05-2020
 • Navn
  Schroder
  Euro High Yield
 • Morningstar -
 • Faktaark
 • ÅOP % -
 • Risiko 3
 • Indre værdi 1004,32
 • 1 dag % 0,39%
 • Åtd % -9,15%
 • Dato 29-05-2020
 • Navn
  Nordea Invest
  Europa KL
 • Morningstar 3
 • Faktaark
 • ÅOP % 1,46
 • Risiko 5
 • Indre værdi 94,11
 • 1 dag % 2,07%
 • Åtd % -7,25%
 • Dato 28-05-2020
 • Navn
  JPMorgan
  Europe Select
 • Morningstar -
 • Faktaark
 • ÅOP % -
 • Risiko 6
 • Indre værdi 9987,21
 • 1 dag % -0,42%
 • Åtd % -13,34%
 • Dato 29-05-2020
 • Navn
  Nordea Invest
  Fonde KL
 • Morningstar 5
 • Faktaark
 • ÅOP % 0,57
 • Risiko 3
 • Indre værdi 101,85
 • 1 dag % 0,08%
 • Åtd % 0,82%
 • Dato 28-05-2020
 • Navn
  Nordea Invest
  Indien KL
 • Morningstar 3
 • Faktaark
 • ÅOP % 1,65
 • Risiko 6
 • Indre værdi 95,90
 • 1 dag % 0,47%
 • Åtd % -24,12%
 • Dato 28-05-2020
 • Navn
  Nordea Invest
  Japan KL
 • Morningstar 3
 • Faktaark
 • ÅOP % 1,53
 • Risiko 6
 • Indre værdi 91,77
 • 1 dag % 0,57%
 • Åtd % -6,05%
 • Dato 28-05-2020
 • Navn
  Nordea Invest
  Kina KL
 • Morningstar 4
 • Faktaark
 • ÅOP % 1,81
 • Risiko 6
 • Indre værdi 74,98
 • 1 dag % -1,19%
 • Åtd % -2,30%
 • Dato 28-05-2020
 • Navn
  Nordea Invest
  USA KL
 • Morningstar 3
 • Faktaark
 • ÅOP % 1,48
 • Risiko 6
 • Indre værdi 45,57
 • 1 dag % -1,00%
 • Åtd % -6,53%
 • Dato 28-05-2020

Disclaimer

Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.

Tilføjet til mine favoritter